Κ.Ε.ΠΕ.Α Πραμάντων-Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1ος-6ος 2021

kpepramantonΚ.Ε.ΠΕ.Α Πραμάντων-Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022»