Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ σχολείων εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

ΕΞΕ – 11772 – 2023 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Το ΚΕΠΕΑ Πραμάντων έχει τρία μέλη Π.Ο.. Αικατερίνα Κατέρη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένη του ΚΕΠΕΑ, 6972384737 Ευαγγελία Λενούδια, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6972201540 και Χριστίνα Βάσση, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6940872845

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητικών ομάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων

ΕΞΕ – 4463 – 2022 – Yποβολή προγραμματισμού επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022