Εν σώματι υγιεί – Υπαίθριες δραστηριότητες

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Εν σώματι υγιεί – Υπαίθριες δραστηριότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Αγωγή Υπαίθρου (OutdoorEducation)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ : Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μονοήμερο – Διήμερο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στις μέρες μας οι έννοιες παιχνίδι, ψυχαγωγία και επικοινωνία έχουν ταυτιστεί από τα παιδιά και τους εφήβους – και όχι μόνο – με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, tablet, videogames) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τις κακές διατροφικές συνήθειες, συνεπάγεται την υποβάθμιση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας σε μια κρίσιμη φάση της ζωής τους. Επιπλέον η αποξένωση από το περιβάλλον, τόσο με την έννοια της φύσης όσο και με αυτήν του κοινωνικού περίγυρου, ενισχύει το φαινόμενο του ατομισμού και της επιθετικότητας που στις μέρες μας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις (bullying).

Η ιδέα της επιστροφής στη φύση, όχι ως αναβίωση του ρομαντισμού αλλά ως μέσου για τη ριζική αλλαγή των συνηθειών που περιγράφηκαν πιο πάνω, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο, ενεργοποιούν την πολλαπλή νοημοσύνη και ενισχύουν την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Τα τελευταία χρόνια το ανάγλυφο των Τζουμέρκων αποτελεί προνομιακό πεδίο και προσφέρει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων με ευρεία διαβάθμιση – από απλές πεζοπορίες μέχρι αθλητισμό περιπέτειας μεγάλου βαθμού δυσκολίας ή/και επικινδυνότητας (extremesports).

Οι υπαίθριες δραστηριότητες στην περιοχή εμβέλειας του Κ.Π.Ε. Πραμάντων, προσαρμοσμένες στο επίπεδο των παιδιών, πέρα από τη δυνατότητα για άσκηση, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση, μπορούν να καλλιεργήσουν το αίσθημα σεβασμού απέναντι στο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται.

ΣΚΟΠΟΣ

Η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια – δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων και αξιών ζωής που πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο.

ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί : να συνειδητοποιήσουν την αξία και τη σημασία της άσκησης και της υπαίθριας δραστηριότητας για την σωματική, ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξή τους, να κατανοούν και να επεξηγούν κανόνες και όρους μιας άσκησης, ενός παιχνιδιού ή μιας δραστηριότητας, να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να οριοθετούν το βαθμό δυσκολίας ή/και της επικινδυνότητάς τους, να ανακαλύπτουν την πολύπλευρη αξία του φυσικού περιβάλλοντος για την υγεία και την ίδια τη ζωή

Ψυχοκινητικοί : Οι υπαίθριες δραστηριότητες αποτελούν προνομιακό πεδίο για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών καθώς ενεργοποιούν εκτός από την κιναισθητική ή σωματική νοημοσύνη όλους τους άλλους τύπους της πολλαπλής νοημοσύνης (κατά Gardner) καθώς μέσα από τις δραστηριότητες αυτές μαθαίνουν να ασκούνται όχι μόνο σωματικά αλλά κυρίως σε επίπεδο ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό.

Συναισθηματικοί : Η επαφή με τη φυσική δραστηριότητα και γενικότερα τη φύση ως πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα ασκεί τους μαθητές στο να υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσα σ’ ένα υγιεινό περιβάλλον και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συμμετοχής και δράσης προκειμένου να υποκινήσουν και να παροτρύνουν τη λήψη μέτρων και αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ως μέσου για την προαγωγή της ατομικής και συλλογικής υγείας.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(υπό διαμόρφωση)

kpepramantonΕν σώματι υγιεί – Υπαίθριες δραστηριότητες