Γλυπτά και ανάγλυφα της Απείρου Χώρας. Από το μουσείο της Γης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης»

ΘΕΜΑΤΙΚOΣ ΑΞΟΝΑΣ : Περιβαλλοντική – Μουσειακή Εκπαίδευση

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ : Μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μονοήμερο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το έντονο ανάγλυφο της Απείρου Χώρας, όπως αποκαλούσαν οι αρχαίοι την Ήπειρο, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή, τις ασχολίες και τον πολιτισμό των κατοίκων της περιοχής από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας. Οι μνήμες της ηπειρωτικής γης, όπως αυτές είναι αποτυπωμένες στους γεώτοπούς της και δη στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις μνήμες και τον πολιτισμό των κατοίκων της.

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που δημιούργησε ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης στο Ελληνικό έρχεται να συμβάλει προς την κατεύθυνση της προβολής αυτής της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας μέσα από την τέχνη της γλυπτικής. Μιας γλυπτικής που έρχεται από τα βάθη των αιώνων αλλά και μιας άλλης με έργα που ενσωματώνουν τα διδάγματα της σύγχρονης αντίληψης της τέχνης με εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα και έργα με οικολογικές και περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Τα γλυπτά, φιλοτεχνημένα σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλώσιμα υλικά και «σκουπίδια», δεν περιορίζονται στο χώρο του Μουσείου και στον αύλειο χώρο του. Τοποθετημένα στην είσοδο του χωριού αλλά και κατά τη διαδρομή από το χωριό ως το μοναστήρι της Τσούκας δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αφουγκραστεί το διάλογό τους με το ανάγλυφο της περιοχής και το διαχρονικό οικολογικό μήνυμα της ένωσης του ανθρώπου με τη φύση.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα σύγχρονα οικολογικά και περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από την επαφή τους με τα πρωτογενή στοιχεία της τέχνης και την επίσκεψή τους σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπου ατομικές και συλλογικές μνήμες και βιώματα μετουσιώνονται σε έργα τέχνης που ανασύρουν αρχέτυπα του λαϊκού πολιτισμού και τα μετασχηματίζουν.

ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί : να αντιληφθούν την επίδραση του ανάγλυφου της περιοχής στη ζωή, τις ασχολίες και τον πολιτισμό των ανθρώπων, να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, να συνειδητοποιήσουν ότι η ηπειρωτική γη με την τραχιά διαμόρφωση, τους γλυπτικούς ορεινούς της όγκους και την πέτρινη αρχιτεκτονική της αφυπνίζει την ενδιάθετη καλλιτεχνική ροπή και υπαγορεύει την αυστηρότητα και το σεβασμό στη χρήση των φυσικών πόρων και υλικών, να εξοικειωθούν με μια μορφή σύγχρονης τέχνης, όπως αυτή της Τέχνης της Γης (LandArt),

Ψυχοκινητικοί : να αναπτύξουν δεξιότητες καλλιτεχνικής έκφρασης, δεξιότητες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας, να ασκηθούν στην ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης μέσα από την κατανόηση θεμελιωδών συνιστωσών των έργων τέχνης όπως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που τα καθορίζουν και οι ψυχολογικές και συναισθηματικές συνιστώσες τους, καθώς και να αξιοποιούν υλικά για απλές κατασκευές ή ακόμη και για τη δημιουργία ευφάνταστων μικρών έργων τέχνης.

Συναισθηματικοί : Η καλλιέργεια των αξιών και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο θέμα του σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στη συμμετοχή και ανάληψη δράσης για τη διεκδίκηση της προστασίας όλων όσων συνθέτουν την «ταυτότητά» μας.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΩΡΕΣ                ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
08:45 – 09:00 Άφιξη μαθητών στο Ελληνικό Πνευματικό Κέντρο Ελληνικού
Παιχνίδια γνωριμίας – Προβολή για την περιοχή και τις δράσεις του ΚΠΕ –Προβολή για το πρόγραμμα : Γλυπτά και ανάγλυφα της Απείρου Χώρας. Από το μουσείο της Γης   στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» – Προετοιμασία για τις δραστηριότητες στο πεδίο Πνευματικό Κέντρο Ελληνικού
Μακροσκοπική μελέτη πεδίου – Παρατήρηση του ανάγλυφου της περιοχής (λεκανοπέδιο Ιωαννίνων – ορεινοί όγκοι Τζουμέρκων – Χαράδρα Αράχθου) – Συζήτηση για την επίδραση του ανάγλυφου της περιοχής στη ζωή και τον πολιτισμό των κατοίκων – Δραστηριότητες προετοιμασίας Περιοχή Τσούκας
Επιτόπια μελέτη πεδίου – Πορεία από το μοναστήρι της Τσούκας προς το Ελληνικό – Παρατήρηση και σχολιασμός των γλυπτών που συναντούμε στη διαδρομή (LandArt)   – Δραστηριότητες στο πεδίο Διαδρομή από την Τσούκα στο Ελληνικό
Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» – Δραστηριότητες στις θεματικές αίθουσες του Μουσείου Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό
Αναστοχαστική συζήτηση – αξιολόγηση του προγράμματος Αύλειος χώρος του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό ή Πνευματικό Κέντρο
13:15 Αποχώρηση μαθητών
kpepramantonΓλυπτά και ανάγλυφα της Απείρου Χώρας. Από το μουσείο της Γης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης»