Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021

ΕΞΕ – 144376 – 2021 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Κ.Π.Ε. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021

kpepramantonΈγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021