Προκήρυξη Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α’ επιπέδου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015

Το ΚΠΕ Πραμάντων, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στην Περιφέρεια Ηπείρου που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου α΄ επιπέδου για εκπαιδευτικούς χωρίς ή με μικρή εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι οποίοι σκοπεύουν να αναλάβουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό