ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Το ΚΕΠΕΑ Πραμάντων έχει τρία μέλη Π.Ο.. Αικατερίνα Κατέρη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένη του ΚΕΠΕΑ, 6972384737 Ευαγγελία Λενούδια, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6972201540 και Χριστίνα Βάσση, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6940872845

Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης και διαδικτυακά προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Πραμάντων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση του ΚΠΕ Πραμάντων με θέμα «Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια.»

Το ΚΠΕ Πραμάντων σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία), τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ηπείρου (Κ.Π.Ε. Αράχθου, Κόνιτσας, Φιλιατών, και Φιλιππιάδας) και το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Συντονιστικό του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας” – στο εξής Δίκτυο) στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακά προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Πραμάντων

Το Κ.Π.Ε. Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία COVID-19, προτίθεται να υλοποιήσει διαδικτυακά περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ , ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 12/2/2019

Το Κ.Π.Ε. Πραμάντων , στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων- ξενώνων της ευρύτερης περιοχής των Πραμάντων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς

Δημιουργική δράση του Κ.Π.Ε. Πραμάντων στο 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Δημιουργική δράση του Κ.Π.Ε. Πραμάντων στο 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

«Χ.Υ.Τ.Α. το χοροστάσι των απορριμμάτων – διαχείριση απορριμμάτων», ήταν το θέμα δημιουργικής δράσης, που πραγματοποιήθηκε για δυο ημέρες στο 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων στην Κιάφα, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων. Τα παιδιά όλων των τμημάτων, μαζί με τις υπεύθυνες του ΚΠΕ Κατερίνα Κατέρη και Ευαγγελία Λενουδια, καθώς και τη Διευθύντρια και όλες τις νηπιαγωγούς του