Με χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε ημερίδα στο πλαίσιο του Erasmus “Sorry, such is our climate”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν από τα Μέλη του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων (Κατερίνα Κατέρη, Γκέλυ Λενούδια και Χριστίνα Βάσση )ήταν προσανατολισμένα στον Άραχθο ποταμό και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίσταται ο ποταμός αλλά και ο υδροφόρος ορίζοντας από την ανθρώπινη και όχι μόνο δραστηριότητα.

Τα Μέλη του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων (Κατερίνα Κατέρη, Γκέλυ Λενούδια και Χριστίνα Βάσση) γιόρτασαν την 10η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού υλοποιώντας αθλητικές δραστηριότητες με το 1ο Γυμνάσιο Πραμάντων (Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Πραμάντων). Με σύνθημα «Η κίνηση δίνει ζωή», μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε αθλοπαιδιές, αγώνες και παραδοσιακά παιχνίδια με επιδίωξη να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της σωματικής άσκησης για την υγεία και ευημερία του ατόμου σε ένα πνεύμα άμιλλας και ευγενούς ανταγωνισμού.

Πρόσκληση συμμετοχής σε, εκτός επίσημου προγραμματισμού, δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Πραμάντων περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πραμάντων, προκειμένου να προβεί στον προγραμματισμό διδακτικών επισκέψεων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 καλεί τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://forms.gle/bq5VFP5eP1SpYWSm7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Το ΚΕΠΕΑ Πραμάντων έχει τρία μέλη Π.Ο.. Αικατερίνα Κατέρη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένη του ΚΕΠΕΑ, 6972384737 Ευαγγελία Λενούδια, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6972201540 και Χριστίνα Βάσση, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6940872845

Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης και διαδικτυακά προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Πραμάντων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την