Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ σχολείων εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

ΕΞΕ – 11772 – 2023 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

«Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητικών ομάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων

ΕΞΕ – 4463 – 2022 – Yποβολή προγραμματισμού επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022