Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ σχολείων εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

ΕΞΕ – 11772 – 2023 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023

Το ηλιακό ρολόι του Συρράκου είναι κατακόρυφου τύπου. Πάνω στην πλάκα του ρολογιού είναι χαραγμένη η φράση «ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ».

Η ωρολογόπλακα είναι κατακόρυφα τοποθετημένη και στραμμένη προς τον Νότο.

Μαζί με το ηλιακό ρολόι, αναρτήθηκαν στο χαγιάτι του Συρράκου, όλες τις πληροφορίες για την κατασκευή του, καθώς και τον τρόπο που διαβάζουμε την ώρα στο ηλιακό ρολόι.

Το όνομα Κουιάσα σημαίνει σκιερό μέρος

kpepramantonΈγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ σχολείων εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου για το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023