ΧΥΤΑ Ελληνικού : Το χοροστάσι των απορριμμάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Διαχείριση απορριμμάτων

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ : Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μονοήμερο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αστικοποίηση, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες στο δυτικό κόσμο προβάλλονται ή/και πολλές φορές επιβάλλονται έμμεσα ως ανάγκες, έχουν ως αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών πόρων και τη συσσώρευση απορριμμάτων και αποβλήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η διαχείρισή τους στη χώρα μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ πολύ συχνά οι λύσεις που προκρίνονται δημιουργούν αντιπαραθέσεις, κυρίως για την επιλογή των χώρων υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ).

Στην περιοχή του Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, μερικά χιλιόμετρα ΝΑ της πόλης των Ιωαννίνων, εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί ΧΥΤΑ δίνοντας τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση πάσης φύσεων απορριμμάτων και αποβλήτων στο ΧΑΔΑ της Δουρούτης. Η χωροθέτηση και λειτουργία του ΧΥΤΑ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πολλές κοινωνικές ομάδες με διαμαρτυρίες και αποκλεισμούς. Σήμερα ο ΧΥΤΑ Ελληνικού λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν έχουν πάψει οι καταγγελίες για παραλείψεις και κακοτεχνίες που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ φυσικών πόρων και των σύγχρονων καταναλωτικών συνηθειών και η συνειδητοποίηση ότι τόσο η ατομική όσο και η συλλογική συμπεριφορά μπορεί να συμβάλουν δραστικά στη μείωση και διαχείριση των απορριμμάτων στη κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί : να γνωρίσουν τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, να πληροφορηθούν για τη λειτουργία και τα κριτήρια επιλογής ενός τόπου για τη δημιουργία ενός ΧΥΤΑ (περιβαλλοντικές επιπτώσεις), να αντιληφθούν την περιβαλλοντική και οικονομική αξία της ανακύκλωσης και να συνειδητοποιήσουν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές μας συνήθειες έχουν άμεση επίπτωση στην εξάντληση των φυσικών πόρων και στην παραγωγή απορριμμάτων και αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων επηρεάζει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ψυχοκινητικοί : να ασκηθούν στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, να αξιοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για απλές κατασκευές ή ακόμη και τη δημιουργία ευφάνταστων μικρών έργων τέχνης, μέσα από την ομαδοσυνεργατικότητα να αξιοποιούν κριτικά τις πληροφορίες που συλλέγουν για τη λειτουργία, τη χρησιμότητα αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλεί χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ.

Συναισθηματικοί : Η καλλιέργεια των αξιών και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο θέμα της παραγωγής και διαχείρισης των απορριμμάτων που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στη συμμετοχή και ανάληψη δράσης για τη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής στη γειτονιά, στη συνοικία ή την πόλη που ζουν.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΩΡΕΣ                ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
08:45 – 09:00 Άφιξη μαθητών στο Ελληνικό Πνευματικό Κέντρο
Παιχνίδια γνωριμίας – Προβολή για την περιοχή και τις δράσεις του ΚΠΕ –Προβολή για το πρόγραμμα : ΧΥΤΑ Ελληνικού – το χοροστάσι των απορριμμάτων – Προετοιμασία για τις δραστηριότητες στο πεδίο Πνευματικό Κέντρο
Μακροσκοπική μελέτη πεδίου – Παρατήρηση του ανάγλυφου της περιοχής (λεκανοπέδιο Ιωαννίνων – ορεινοί όγκοι Τζουμέρκων – Χαράδρα Αράχθου)

Συζήτηση για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ – Δραστηριότητες προετοιμασίας

Περιοχή Τσούκας
Επιτόπια μελέτη πεδίου – Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ κι ενημέρωση για τη λειτουργία του – Δραστηριότητες στο πεδίο ΧΥΤΑ Ελληνικού
Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» – Δραστηριότητες στις θεματικές αίθουσες και στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό
Αναστοχαστική συζήτηση – αξιολόγηση του προγράμματος Αύλειος χώρος του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό ή Πνευματικό Κέντρο
13:15 Αποχώρηση μαθητών
kpepramantonΧΥΤΑ Ελληνικού : Το χοροστάσι των απορριμμάτων