Συμπληρωματική έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων

Έγκριση Συμπληρωματική  (Αφορά στο σχολείο Ασπροκκλησίου Σαγιάδας και Ζωγράφειο γυμνάσιο Ιωαννίνων)

kpepramantonΣυμπληρωματική έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων