ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Το ΚΕΠΕΑ Πραμάντων έχει τρία μέλη Π.Ο..
Αικατερίνα Κατέρη ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένη του ΚΕΠΕΑ, 6972384737
Ευαγγελία Λενούδια, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6972201540 και
Χριστίνα Βάσση, ΠΕ60 Ν/γωγών, μέλος Π.Ο., 6940872845

kpepramantonΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ