Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α.(ΚΠΕ) Πραμάντων περιόδου ΦεβρουαρίουΙουνίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης και διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΕΠΕΑ Πραμάντων1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

kpepramantonΠρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α.(ΚΠΕ) Πραμάντων περιόδου ΦεβρουαρίουΙουνίου 2022