Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Πραμάντων περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022

πρόσκληση συμμετοχής ΚΕΠΕΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

kpepramantonΠρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Πραμάντων περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022