Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης και διαδικτυακά προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Πραμάντων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών δράσεων με σχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, για την περίοδο Δεκέμβριος 2021.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας δια ζώσης (στο πεδίο, διάρκειας 3-4 ωρών) ή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex, διάρκειας 1-2 ωρών) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η θεματολογία των διαδικτυακών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. Πραμάντων, που μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί είναι:

1. Γλυπτά και ανάγλυφα της Απείρου Χώρας – Από το μουσείο της Γης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης», για μαθητές/τριες Ν/γωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

2. ΧΥΤΑ Ελληνικού : Το χοροστάσι των απορριμμάτων, για μαθητές/τριες Ν/γωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

3. Το Σχολείο του Δάσους και η εκπαίδευση του Μικρού Δέντρου, για μαθητές/τριες Ν/γωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

4. Άραχθος, ο αγγελιοφόρος των βουνών , για μαθητές/τριες Δ΄, Ε ΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Συνοπτική περιγραφή των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να αναζητηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Πραμάντων (https://kpepramanton.edu.gr/), στην ενότητα «Προγράμματα».

Oι δια ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις θα διεξάγονται με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής .
Αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την Τετάρτη 27/10/2021 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/1Nf1EHA8NMKnhJw39

Η ημερομηνία υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Πραμάντων με τις σχολικές μονάδες και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Πραμάντων θα απευθύνει εκ νέου πρόσκληση στις σχολικές μονάδες για τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας.
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις:

Αικατερίνα Κατέρη 6972384737

Ευαγγελία Λενούδια 6972201540

kpepramantonΠρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης και διαδικτυακά προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Πραμάντων