ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 05/10/2018

 Το Κ.Π.Ε. Πραμάντων , στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων- ξενώνων της ευρύτερης περιοχής των Πραμάντων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο δράσεων του Κ.Π.Ε. Πραμάντων  για το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2018 έως και 21 Δεκεμβρίου 2018 να αποστείλουν κλειστές προσφορές στο Κ.Π.Ε. Πραμάντων (Τ.Κ. 44100 Πράμαντα) έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιμή κατ’ άτομο για μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια (η τιμή θα είναι με ΦΠΑ και σ΄ αυτήν θα συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό των φιλοξενούμενων).

Καλούνται επίσης οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και των αρτοποιημάτων να αποστείλουν, με την ως άνω διαδικασία, κλειστές προσφορές για σάντουιτς (ψωμάκι) με τυρί και γαλοπούλα. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο με ΦΠΑ.

Το ΚΠΕ προσκαλεί  επίσης τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και  για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών,

για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  του ΚΠΕ

αλλά και

για την προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού , για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΠΕ

Σας πληροφορούμε ότι τα τιμολόγια θα κόβονται επί πιστώσει στα στοιχεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η εξόφλησή τους θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των παραστατικών. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 3 μ.μ στο χώρο του Κ.Π.Ε. Πραμάντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι παρόντες, αν επιθυμούν.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΦΑΡΜΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- Γραφική υλη

Η επιτροπή έρευνας αγορών

του ΚΠΕ Πραμάντων

kpepramantonΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 05/10/2018