ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ , ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 12/2/2019

Το Κ.Π.Ε. Πραμάντων , στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων- ξενώνων της ευρύτερης περιοχής των Πραμάντων που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο δράσεων του Κ.Π.Ε. Πραμάντων  για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2019 έως και 30 Ιουνίου 2019  να αποστείλουν κλειστές προσφορές στο Κ.Π.Ε. Πραμάντων (Τ.Κ. 44100 Πράμαντα) έως και 26 Φεβρουαρίου2019 . Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιμή κατ’ άτομο για μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα και πεντάκλινα δωμάτια (η τιμή θα είναι με ΦΠΑ και σ΄ αυτήν θα συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό των φιλοξενούμενων) σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Καλούνται επίσης οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και των αρτοποιημάτων να αποστείλουν, με την ως άνω διαδικασία, κλειστές προσφορές για σάντουιτς (ψωμάκι) με τυρί, γαλοπούλα και μαρούλι. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιμή ανά τεμάχιο με ΦΠΑ, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Το ΚΠΕ προσκαλεί επίσης τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την εύρρυθμη λειτουργία του, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-Γραφική-υλη 2019

Σας πληροφορούμε ότι τα τιμολόγια θα κόβονται επί πιστώσει στα στοιχεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η εξόφλησή τους θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των παραστατικών. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 26 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 12:00 μ.μ στο χώρο του Κ.Π.Ε. Πραμάντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι παρόντες, αν επιθυμούν.

Σε περίπτωση που οι προμηθευτές έχουν καταθέσει ίδια τιμή για το ίδιο προϊόν , θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση κατόπιν επικοινωνίας με τους προμηθευτές.

kpepramantonΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ , ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 12/2/2019