ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Π.Ε. Πραμάντων προτίθεται να εκδόσει εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί. Καλούνται οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων, εκδόσεων κ.ά. και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν γραπτές προσφορές για την εκτύπωση έγχρωμου 16σέλιδου Α4 (ποσότητα 200 – 500 τεμάχια) ως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στο Κ.Π.Ε. Πραμάντων (Τ.Κ. 44100 – Πράμαντα). Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και τον Φ.Π.Α. Σας ενημερώνουμε ότι τα τιμολόγια εκδίδονται με πίστωση στα στοιχεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται μετά από τη διαδικασία ελέγχου των σχετικών παραστατικών.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Πραμάντων

Θωμάς Λώλης

 

kpepramantonΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ