Προκήρυξη Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α’ επιπέδου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015

Το ΚΠΕ Πραμάντων, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στην Περιφέρεια Ηπείρου που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου α΄ επιπέδου για εκπαιδευτικούς χωρίς ή με μικρή εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι οποίοι σκοπεύουν να αναλάβουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος.
Το Σεμινάριο που έχει τίτλο : «Προσεγγίζοντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί στα Πράμαντα την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια και μελέτη στο πεδίο με θεματικές που στοχεύουν στην εισαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε βασικές έννοιες, αρχές και μεθοδολογία της Π.Ε. και της Ε.Α.Α.

kpepramantonΠροκήρυξη Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α’ επιπέδου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015