Περιβαλλοντικές – πολιτιστικές διαδρομές στα Κατσανοχώρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

«Υλοποίηση ημερίδας ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας από το ΚΠΕ Πραμάντων»

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους – Δράση 2 (ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) διοργανώνει την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, ημερίδα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και συγκεκριμένα γνωριμία με τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής των Κατσανοχωρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Θέμα της ημερίδας:
«Περιβαλλοντικές – πολιτιστικές διαδρομές στα Κατσανοχώρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
Η ημερίδα έχει στόχο την ανάδειξη του ευαίσθητου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και την προώθηση ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών για την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών και την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία τους.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΠΕΕΚΠΕ Ηπείρου και απευθύνεται σε μέλη της Ένωσης, εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και στο ευρύτερο κοινό της περιοχής. Περιλαμβάνει επισκέψεις και επιτόπια μελέτη πεδίου σε χώρους περιβαλλοντικής και πολιτισμικής αναφοράς, όπως το δασικό οικοσύστημα στα Λάζαινα, τη Μονή Τσούκας, τον ΧΥΤΑ και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης» στο Ελληνικό.

kpepramantonΠεριβαλλοντικές – πολιτιστικές διαδρομές στα Κατσανοχώρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων