Πίνακες συμμετεχόντων σχολείων, εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, σε μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 2ος-6ος 2023

» Η πιο όμορφη κορυφή των Τζουμέρκων»! Στρογγούλα το όνομά της, «φωτοστέφανο» των Πραμάντων!!!

Βραχώδης όγκος στην Κηπίνα (λίγο πριν το χωριό Καλαρρύτες στα Τζουμέρκα)!!Δεξιότητες της Φύσης στη γλυπτική!!!!

«Κουδαρίτικα» ή «μαστορκά»: Το μυστικό λεξιλόγιο των παλαιών χτιστών της Ηπείρου: «φλουέρα» ο ανόητος, τα χρήματα «κράνα», η δραχμή «βουρλή», η βρύση «κατούρω» και ο απλήρωτος χτίστης «ακράνιαστος». Στα μαστόρικα, ο καφές λέγεται «σκρούμος»· στα χωριά της Ηπείρου «σκρούμος» λεγόταν και η στάχτη που απομένει, αν κάψουμε μάλλινο ύφασμα· «κούφιο» είναι το σπίτι, το κτίσμα, «χουζούρω» ή «ταμπάκω»[12] η βροχή, «δικρανάς» ο δάσκαλος, «Ζαφείρης» ο ποντικός, «κουπί» το κουτάλι και «ζιούπινα» η πίτα.

kpepramantonΠίνακες συμμετεχόντων σχολείων, εκτός ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, σε μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2023