Πίνακας Προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ Πραμάντων, εντός της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2023

«Αλεποπορδή», Λυκόπερδο το ασκόμορφο: Είδος βρώσιμου μανιταριού. Το πατάς και κάνει πουφ και βγαίνει σκόνη που περιέχει σπόρια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2ος-6ος 2023

«Το γεφύρι της Πλάκας » φτιαγμένο από τους μαθητές Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ του 9ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

«Γαλατσίδα» όνομα που προέρχεται από το γαλακτώδη χυμό που εκκρίνουν οι βλαστοί και τα φύλλα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ 2ος-6ος 2023

kpepramantonΠίνακας Προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ Πραμάντων, εντός της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, Φεβρουάριος-Ιούνιος 2023