Όπου Γης

ΘΕΜAΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Μετανάστευση

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ : Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μονοήμερο

ΕΠΙΛΟΓΗ : Η γεωμορφολογία της Ηπείρου και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονταν σε κάθε ιστορική περίοδο, επέδρασαν σημαντικά στη διαρκή κινητικότητα των πληθυσμών της και την επαφή τους με άλλους πολιτισμούς. Κάποτε οι εποχικές και περιοδικές μετακινήσεις παίρνουν και τη μορφή της μαζικής μετανάστευσης, όπως αυτή που παρατηρήθηκε στα τέλη του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα προς την Αμερική. Το φαινόμενο της μετανάστευσης επηρέασε την ψυχοσύνθεση του Ηπειρώτη που τραγούδησε όσο κανείς άλλος την ξενιτιά και τη νοσταλγία της γενέθλιας γης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την υπερπόντια μετανάστευση στις ΗΠΑ. Τέλος 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο» που διοργανώνει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Πραμάντων, «Όπου γης». Η Έκθεση και το πρόγραμμα φιλοξενούνται στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο Ιτς Καλέ (ΝΑ Ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων)

«Η έκθεση μεταφέρει την προσωπική οδύσσεια του Ηπειρώτη μετανάστη, ακουμπάει όμως και τη συλλογική του Απόδημου Ελληνισμού και ταυτόχρονα κάθε μετανάστη, όποιος κι αν είναι, απ’ όπου κι αν προέρχεται, όποια χώρα κι αν τον φιλοξενεί»

(Καθ. Κατερίνη Λιάμπη -Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

kpepramantonΌπου Γης