Με χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε ημερίδα στο πλαίσιο του Erasmus “Sorry, such is our climate”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν από τα Μέλη του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων (Κατερίνα Κατέρη, Γκέλυ Λενούδια και Χριστίνα Βάσση )ήταν προσανατολισμένα στον Άραχθο ποταμό και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίσταται ο ποταμός αλλά και ο υδροφόρος ορίζοντας από την ανθρώπινη και όχι μόνο δραστηριότητα.

kpepramantonΜε χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων σε ημερίδα στο πλαίσιο του Erasmus “Sorry, such is our climate”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς από Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα. Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν από τα Μέλη του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων (Κατερίνα Κατέρη, Γκέλυ Λενούδια και Χριστίνα Βάσση )ήταν προσανατολισμένα στον Άραχθο ποταμό και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίσταται ο ποταμός αλλά και ο υδροφόρος ορίζοντας από την ανθρώπινη και όχι μόνο δραστηριότητα.