Ημερίδα υπέρ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

«Υλοποίηση ημερίδας παρέμβασης υπέρ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων από το ΚΠΕ Πραμάντων»

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους – Δράση 2 (ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) διοργανώνει την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016, ημερίδα παρέμβασης υπέρ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή «Ενοίκων ή Φιλοξενούμενων των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» στην περιοχή του Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Θέμα της ημερίδας: » Περιβάλλον – Πολιτισμός και Ψυχική Υγεία »
Η ημερίδα έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσα από την επαφή τους με το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

kpepramantonΗμερίδα υπέρ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων