ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων μαθητικών ομάδων για το διάστημα από Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2016

kpepramantonΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ