Εισηγήσεις ομιλητών ημερίδας του ΚΠΕ Πραμάντων στις 7/6/2021 με θέμα «Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια.»

Χούμη Κ. – Μαστορκά ή Κουδαρίτκα η Γλώσσα των Μαστόρων

Παπαγιάννης Θ. – Για το γεφύρι της Πλάκας

 

kpepramantonΕισηγήσεις ομιλητών ημερίδας του ΚΠΕ Πραμάντων στις 7/6/2021 με θέμα «Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια.»