ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021

ΕΞΕ – 135591 – 2021 – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων του Κ.Π.Ε. Κ.Ε.ΠΕ.Α Πραμάντων για τον μήνα Νοέμβριο 2021

kpepramantonΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021