ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΗΠΕΙΡΟ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διοργανώνουν Έκθεση με τίτλο «Από την Άπειρο Χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο» στο Ιτς Καλέ (ΝΑ Ακρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνων) από τις 5 Οκτωβρίου 2016 έως και τις 5 Μαρτίου 2017. Η Έκθεση πραγματεύεται την υπερπόντια μετανάστευση των Ηπειρωτών στην Αμερική από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο. Το ΚΠΕ Πραμάντων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς σχεδιάζει την υλοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

kpepramantonΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΗΠΕΙΡΟ