Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητικών ομάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων

ΕΞΕ – 4463 – 2022 – Yποβολή προγραμματισμού επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022

kpepramantonΈγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητικών ομάδων σε εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων