Έγκριση Προγραμματισμού Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων για το διάστημα 1ος-6ος 2022

ΕΞΕ – 4463 – 2022 – Yποβολή προγραμματισμού επισκέψεων σχολικών μονάδων για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022

kpepramantonΈγκριση Προγραμματισμού Κ.Ε.ΠΕ.Α. Πραμάντων για το διάστημα 1ος-6ος 2022